Obiective

 • protejarea patrimoniului cultural si imaterial (evaluarea, restaurarea si conservarea, respectiv punerea lor in valoare si reinsertia in viata comunitatii);
 • stimularea si promovarea valorilor nationale ale culturii, artei si stiintei; sustinerea mostenirii si diversitatii culturale, conservarea identitatilor culturale, atat la nivel national, cat si in cadrul comunitatilor locale;
 • cresterea gradului de acces si de participare a publicului la cultura;
 • conceperea de proiecte si dezvoltarea de programe si schimburi cu caracter cultural, artistic, stiintific, educativ, documentar, singura sau in cooperare cu institutii guvernamentale, uniuni de creatori, asociatii profesionale, etnice sau religioase, cu alte organizatii neguvernamentale, precum si cu persoane fizice din tara si din strainatate;
 • sustinerea creatiei artistice contemporane si stimularea dezvoltarii industriilor culturale, a circulatiei bunurilor culturale, inclusiv prin promovarea dialogului interculturalincurajarea creatiei tinerilor si stimularea talentelor tinere in cultura, stiinta si arta (acordarea de burse pentru studii in tara si in strainatate, de premii si diplome, precum si asigurarea altor forme de sprijin material);
 • sustinerea si promovarea de studii si cercetari privind tendintele si evolutiile actuale ale consumului si ofertei de bunuri si servicii culturale;
 • promovarea valorilor culturii romane, precum si a celor apartinand minoritatilor nationale in circuitul cultural international si sustinerea mobilitatii creatorilor, artistilor, specialistilor din domeniul culturii;
 • sustinerea participarii comunitatilor la dezvoltarea cunoasterii, promovarea multiculturalismului si protejarea culturii minoritatilor;
 • incurajarea si promovarea traditiilor si mestesugurilor;
 • utilizarea fondurilor europene in sectorul cultural (dezvoltarea prioritara a turismului cultural, atat la nivel local cat si national, restaurarea monumentelor istorice, reabilitarea centrelor istorice, incurajarea/promovarea traditiilor si mestesugurilor, turismul cultural, industriile culturale si creative, formarea profesionala);
 • sustinerea initiativei private in cultura si a sectorului cultural independent si stimularea cooperarii culturale transfrontaliere;
 • sustinerea accesului si participarii la cultura a publicului din mediul rural si urban mic, precum si din zonele defavorizate;
 • sustinerea ofertei culturale si a accesului publicului prin dezvoltarea programatica a digitizarii resurselor culturale;
 • sustinerea luptei impotriva incalcarilor drepturilor de proprietate intelectuala;
 • realizarea si editarea unor lucrari de referinta din domeniile literaturii, artei si stiintei, de opere literare, precum si de publicatii;
 • organizarea de cursuri, simpozioane, mese rotunde, spectacole artistice si concursuri pe diferite teme in scopul strangerii de fonduri;
 • organizarea de  reuniuni, tabere, seminarii, excursii documentare si turistice, concursuri si jocuri distractive, manifestari culturale, cursuri de perfectionare, schimburi de experienta in domeniul socio-medical, al marketingului si managementului sanitar public si privat cu participare interna si internationala;
 • organizarea de actiuni  caritabile la centrele de copii orfani si azilele de batrani;
 • implicarea directa in respectarea si protejarea drepturilor copilului;
 • sustinerea culturii si sportului.